Det gode goddag og farvel

Det gode goddag og farvelAflevering sker ved at barn & forældre kommer og siger godmorgen/hej til personalet, som er på stuen.

Her er det samtidig vigtigt, at vi får besked, hvis der har været nogle episoder om morgenen, som kan påvirke barnets humør og trivsel den pågældende dag.

Afhentning sker ved at barn & forældre kommer og siger farvel inden afgang fra børnehaven, til en af de voksne – gerne fra den stue hvor jeres barn går.

Skal andre hente i børnehaven?

 

Hvis andre end mor/far henter, SKAL dette oplyses på dagen på en sms/ALIA. Faste aftaler om, at barnet kan hentes af andre, skal aftales med Spirehuset (kontrakt udfyldes), f.eks. hvis anden end mor og far skal hente.

 

Fremmøde og fravær:

Ved fremmøde senere end kl. 9.00 er det vigtigt, at I ringer og spørger om det passer ind i dagen, da I ellers kan risikere at komme til en lukket stue, hvor vi er smuttet på tur. Samtidig kan dagsrytmen og børnenes aktiviteter forstyrres ved spontane afleveringer. Vi opfordrer til, at vise så meget hensyn som overhovedet muligt til vores dagsrytmer.

Ferie, fri og sygdom 

Ferie meldes i vores forældre Intra ALIA. Dette meldes børnehaven så tidligt som muligt, da personaleferie bliver lagt efter, hvor mange børn der er i børnehaven.

Af hensyn til planlægning af dagen, skal I som forældre give besked i så god tid som muligt, hvis jeres barn er syg eller holder en fridag. Sygdom eller fridag kan skrives på ALIA eller på en sms.