Pædagogiske værdier

Pædagogiske værdierFor Spirehuset er det vigtigt at skabe en god børnehave sammen med jer forældre. For os er det vigtig at der er en varm og tryg atmosfære og hvert barn, forældre og personale føler sig hjemme og velkommen.

I Spirehuset er vi pt. 10 fastansatte inkl. leder, som også har timer sammen med børnene.

Hvert barn/menneske er unikt og har en særlig værdi i sig selv. I Spirehuset er dette menneskesyn omdrejningspunkt i vores møde med hvert enkelt barn. Vi er engagerede og glade voksne, der hver eneste dag gør vores allerbedste for at Spirehuset skal være et trygt og rart sted at være barn.

Vores værdigrundlag er baseret på, at man tager hensyn og hjælper hinanden, de store hjælper de små, de “gamle” børn hjælper de nye, at man taler pænt til hinanden og at det skal være rart at være sammen.

 

Spirehuset er en børnehave der har plads til:

  • Humor og spontanitet.
  • At øve sig på at være nysgerrig.
  • At øve sig på at turde nye ting.
  • At knytte og danne venskaber på kryds og tværs af stuerne, køn og alder.

 

For personalet i Spirehuset er det vigtigt at:

  • De (personalet) ser børns forskellighed som en styrke.
  • Personalet har viden om børns kompetencer, skaber ligeværdighed og respekt mellem børn og voksne.
  • Der er plads til medindflydelse, at sige ja og nej, og til at vælge til og fra.
  • Vi hjælper og støtter hinanden.
  • Der er plads til fleksibilitet og strukturændringer, når dette kræves.
  • Personalet er engagerede, nærværende og legende voksne, med høj faglighed.

 

Pædagogiske værdierGenkendelighed, relationer, venskaber plus traditioner er højt prioriteret i vores daglige arbejde. Vi er meget opmærksomme på, at børn både skal have plads til egne/fælles lege, men også, at vi som pædagogisk personale har til opgave at skabe læringmuligheder og udfordringer for børnene i deres hverdag.

Vi har fokus på at dække hele spektret af pædagogik. Derfor har hver personale sine egne specielle områder indenfor pædagogik. Vi dækker temaer som sprog, inklusion, musik/rytmik, krop og bevægelse, IT, natur og kreative aktiviteter.

Vi arbejder ud fra den Styrkede pædagogiske læreplan hele året rundt (ud fra Dagtilbudslovens §7 og §8) [ se link ]

 

De seks læreplanstemaer 

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale udvikling

3) Kommunikation og sprog

4) Krop, sanser og bevægelse

5) Natur, udeliv og science

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

 

Læs gerne vores bud på Den styrkede pædagogiske læreplan

Børnene er typisk opdelt i meningsgivende, læringsmæssige eller sociale fællesskaber med fokus på et bestemt læreplanstema, men ofte tages der afsæt i børnenes egne interesser og personalet følger barnets spor.

Her kan du læse mere om hvordan en typisk dag er sammensat i Spirehuset: En dag i Spirehuset