Tilsyn

TilsynHvert år har Spirehuset tilsyn. Her får vi besøg af en pædagogisk konsulent fra Vejen Kommune. I den forbindelse bliver konsulenten vist rundt i huset, der bliver drøftet tiltag i løbet af det seneste år og læreplanen bliver gennemgået. Det er en spændende dag, hvor vi har gode drøftelser omkring at være en privat børnehave.

I 2022 har vi som noget nyt, brugt Hjernen & Hjertet fra Rambøll til at udfylde tilsynet.

Her kan du læse den seneste rapport