Bestyrelse

Bestyrelsen i Børnehaven Spirehuset

BestyrelseBørnehaven Spirehuset er en selvejende børnehave med privat drift. Dette betyder at vi har en forældrebestyrelse, som i samarbejde med ledelsen, står for driften af Spirehuset. De er repræsenteret i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af personale i Spirehuset. Gennem bestyrelsesmøder er de med til at forme den pædagogik og den hverdag, som deres børn har i Spirehuset.

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt forældrene, 1 medarbejderrepræsentant, og 2 suppleanter. Der udpeges, af de 5 forældrevalgte medlemmer, en formand, en næstformand, en kassér og en referent. Bliver man valgt ind i bestyrelsen, sidder man for 2 år af gangen.

Forældremøde med valg til bestyrelse

En gang om året – i april måned, indkalder bestyrelsen og personalet i Spirehuset til forældremøde med valg til bestyrelse i børnehaven.

Her ses tilbage på det forgangne år i forhold til pædagogiske aktiviteter, der bliver drøftet hverdag og fremtiden fremlagt.

Der er også valg til bestyrelsen, hvis ellers nogen er gået af. I løbet af året indkaldes der til bestyrelsesmøde ca. 6-8 gange i løbet af året. Ved bestyrelsesmøderne deltager også lederen.

Børnehaveforeningen

I børnehaven har vi en børnehaveforening, hvor der kan indbetales penge til, hvis man har lyst til dette. Det er bestyrelsen, der har ansvaret for denne forening. De holder regnskabet som også bliver fremlagt til generalforsamlingen. Overskuddet i børnehaveforeningen går udelukkende til de børn, der er meldt ind i Spirehuset. Det betyder, at vi f.eks. får råd til at tage alle børn med i zoologisk have i Odense, eller de støtter os med andre ture ud af huset. De kan f.eks. også købe nyt legetøj til børnene, hvis vi mangler noget.

Nyttige links:

Nedenstående links fortæller lidt mere omkring bestyrelsesarbejdet i Børnehaven Spirehuset. Det er også i disse, at du kan læse om hvordan børn optages i Spirehuset, og hvilke regler der er i forbindelse med dette. Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os.