Pædagogisk læreplan

“Børns læring sker gennem leg, hvor de får lov til at eksperimentere, udforske med krop og sanser, være undrende og have sociale interaktioner med andre mennesker.

I Spirehuset er der daglige aktiviteter hvor børnene ikke kan undgå at opleve en læring.”

Klik her for at hente vores nyeste pædagogisk læreplan: [ download ]

I spirehuset har vi udarbejdet et årshjul med afsæt i de 6 læreplanstemaer. Neden for kan du se hvornår vi arbejder i hvilket tema i forhold til netop dit barns alder.

Klik her for at hente vores årshjul: [ download ]