Pædagogik

For Spirehuset er det vigtigt at skabe en god børnehave sammen med jer forældre. For os er det vigtig at der er en varm og tryg atmosfære og hvert barn, forældre og personale føler sig hjemme og velkommen. Vi bestræber os på at på at give jeres barn en god og tryg opstart ved at komme på hjemmebesøg, at i kan komme på besøg i børnehaven og at vi sammen aftaler hvordan opstarten af jeres barn skal være. I Spirehuset sætter vi også pris på der gode forældresamarbejde, at i forældre har tillid til at komme til os for sparring mm i forhold til jeres barns udvikling. Vi sætter også pris på det gode samarbejde med bestyrelsen og at man som medlem af bestyrelsen bliver inddraget i beslutninger omkring børnehaven.

Spirehuset er et hus der har plads til:

  • humor og spontanitet.
  • At øve sig på at være nysgerrig.
  • At øve sig på at turde nye ting.
  • At knytte og danne venskaber på kryds og tværs af stuerne, køn og alder.

For personalet i Spirehuset er det vigtigt at:

  • De personalet ser børns forskellighed som en styrke.
  • Personalet har viden om børns kompetencer, skaber ligeværdighed og respekt mellem børn og voksne.
  • Der er plads til medindflydelse, at sige ja og nej, og til at vælge til og fra.
  • Vi hjælper og støtter hinanden.
  • Der er plads til fleksibilitet og strukturændringer, når dette kræves.
  • Personalet er engagerede, nærværende og legende voksne, med høj faglighed.