Om Spirehuset

Spirehuset – historien bag

Børnehaven Spirehuset er en privat børnehave, som tilbyder et omsorgsfuldt og stimulerende miljø i trygge og overskuelige rammer. Vi har plads til 66 børn, som vi fordeler på 3 stuer, Mælkebøtten, Solsikken eller Anemonen. På Anemonestuen, har vi de børn samlet, som kun har 1 år tilbage i børnehaven, før de skal starte i skolen.

Spirehuset blev etableret den 1. maj 1969 af en gruppe borgere i Rødding Kommune – på daværende tidspunkt kaldet Rødding Børnehave. I 1996 blev børnehaven udbygget med Anemonestuen. Spirehuset er i dag opdelt i 3 stuer: Anemonen, Solsikken og Mælkebøtten.

På Solsikken og Mælkebøtten går de 2 yngste årgange, og de ældste børn (kommende børnehaveklassebørn) går på Anemonen. På hver stue er der tilknyttet 2-3 faste medarbejdere.

Spirehuset blev 1. januar 2013, til en selvejende institution med privat drift. Det betyder, at der er valgt en forældrebestyrelse i børnehaven.

Spirehuset i dag

Spirehuset er en privat børnehave, som tilbyder et omsorgsfuldt og stimulerende miljø i trygge og overskuelige rammer – med en hverdag, hvor børnene skal have det sjovt.

Som privat børnehave har vi handle- og metodefrihed. Det betyder, at selvom vi er underlagt de samme regler og lovgivningsmæssige krav som kommunale børnehaver, så har vi vores egen bestemmelsesret under disse rammer. Vi har valgt en forældrebestyrelse, som ud fra bedste overbevisninger tager sig af disse opgaver.

Stueopdelt børnehave

Børnehaven har plads til 66 børn, som er fordelt på 3 stuer: Solsikken, Mælkebøtten og Anemonen. Til hver stue er knyttet 3 faste medarbejdere.

Vi tilbyder:

  • Hjemmebesøg før start
  • Forældresamtaler
  • Egen bus til udflugter
  • Årlig lejrtur for de to ældste årgange
  • Legeplads med gode udfoldelsesmuligheder
  • Vi vægter traditioner højt

Priser:

Børnehaven følger prisniveauet for en børnehaveplads i Vejen Kommune.
Der ydes obligatorisk søskenderabat. Pædagogisk eller økonomisk friplads kan tilbydes.